Localized Datepicker
Phiên bản: 3.79 (43 ngôn ngữ)
Cập nhật tại đây !
Dịch bởi Marshall & Aks Mac
©2010-2024 Ciprian Murariu

Bạn có muốn tặng?
Hỗ trợ bởi:
PHP Datepicker Calendar
©2006-2024 Triconsole

Đóng
Hai
Ba
Năm
Sáu
Bảy
CN
28
29
30
31
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8